v«\<- U /Lt w JS- BESLISSING Afaeeling Aanmerkingen Je 'evraae.de ontheffing ord t verleend, Jesloten wordt terzake eenzelfde tenopzichte van de gemeentelijke drijven. gedragslijn te volgen instellingen- en be- V za~ l* Jr V H n Ij J.H.A.Hupertarts, te Soest, wordt aangewezen als ge neesheer belast niet het verrichten van de doodschouw gedurende het ja 1937- oonform het advies van den techniscn ambtenaar bij het wasbedrijf zal aan den üaad een daartoe strekkend be sluit ter vaststelling worden aangeboden. 4 (y Aan den Baad zal worden voorgesteld een verwarmde box, 1 h. teneinde daarin de motorspuit te Soesterberg te Kunnen 1 v e tallen, te huren van L» Zwaai te Soes ter berg voor den p* duur van hoogstens 6 maanden tegen een bedrag van f»5»~ per maand, -^en en ander wordt dan geacht te zijn inge- gaan op 1 december 1936. -kennisgenomen, op een en ander zal nadere toelichting 7^"/>Xr orden verstrekt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 768