Vh*. N' -» SV heeft ging Dij e niet d üta ctiï} bezien. ven van Hovem- ende ver- errein iations- t ingang f -35»-- t&fc het >raen van bur- ;ember bruik- ie al: Ir. r schooi- ellen totaal ie ter-i in art. vast tq --aart in mee-1 .aris feit, schóón- me ent e- erialjsr Janu- r v; eek 1 vvern- vtoniné oest dat inea ishou- ag *or<^ sen -en e< i van i eri B E S LI S S I N Afdeeling en No. Aanmerkingen kennisgenomen, .ennisgenoiaen. -enrusgenomen, Het le suppl.kohier schoolgelden 193ó/'37 wordt vastge speld en uitvoerbaar verklaard tot een totaal bedrag van f.724.95» -Je termijnen van invordering worden vast gesteld op 28 -februari en 31 --aart 1937eIic voor de helft et inachtneming van het raadsbesluit dd. 4e afd.no.3413j zal aan den daad worden v het verzoek afwijzend te beschikken. 30 April 1934, ;4< A oorgesteld op ot/r^ 'U. «f fV I ^e gevraagae goedkeuring wordt verleend. ^17 S/%*.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 770