aain" H'oJf. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Je gé vraagde ontheffing wordt verleend, zuIas overeen- (P komst ig het advies van den directeur van gemeentewerken. a. V J \io. sten van Besloten wordt om den gevolge wijzend te beschikken. wille oo het verzoek af- V i .'/ederou zal met Klem worden aangedrongen met ingang van het boekjaar 1936, de afschrijving op isolatie op 2;z en die op de slachttechnische installatie op 5 te stellen. Voorts zal het bedrag der afschrijvingsreke- ning (reserve.) per ultimo 1936 volledig op gebouwen oienen te worden afgeschreven. Aan de waterleiding my aal opdracht worden verstrekt om tot een spoedige plaatsing van deze 'brandkranen over te gaan. Aangezien op de betreffende begrootingspost slechts een crediet aanwezig is van f.225»-- 2a-P Liet alsnog benoodigde crediet, zijnde f.Ö.4o te gelegener tijd den haaa worden aangevraagd. non- besloten wordt l'.u.v.d.^am te ontheffen van de werk. heden verbonden aan de beschrijving en controle der denbelastingzulks met ingang van 1 Januari 1937» Aaïl /?2^ /4<rJr' aen secretaris voorts machtiging verleend om in overleg1 met den gemeente-ontvanger iemand aan te wijzen, voor het verrichten van vorengenoemde werkzaamheden, uit de navolgende personen: h.Boerstra, /.H.van -eelde- P.-J. van Jutphen. Je gevraagde bijdragen worden verleend, i'en aanzien van patiente Piersma wordt in principe oesloten een bijdragé in hare verpleging te verleenen. v niï

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 774