Volg- I num- I Afzender of voorsteller Datu m Korte innou mer 1592 1593 1594 1595 bestuur ver."De kerke "buurt" tf.Butertoh.de Beka s tr8Utrecht Voorzitter óirJera. werken dunnen van enkele perceelen heide net cliegdennen en van verdere lichting van een paar perceelen dennenhosch aan de Bosstraat en de loesterbergschestraac. verzoekt toestemming voor het. houden van een verloting, welker opbrengst eestend wordt voor aanschaffing vloerbedekking in het a/d ver.toebeh.gebouw a/h Driftjt, Insp.v.iolitie adviseert tot afwijzing als niet vallende onder art.3 der lote- rijwet I9O5. vraagt inlichtingen of na 1 Januari 1)3? nog gelden in het wegenfonds moeten worden gestort voor bebouwing van een terrein a/d Braamweg en zoo niet, welke de bouwers' eventueel wel nemen. verplichtingen op zich moeten stelt voor de beslissing omtrent de toe kenning van wachtgeld aan het in 1937 op wachtgeld te stellen gemeentepersoneel te nemen onmiddellijk na hun op wacht geldstelling. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekenin^en en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 779