/fa, wu- BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen Conform het advies van den inspecteur van politie op het onderhavig verzoek af :ijzend beschikt. wordt ndressant zal worden medegedeeld dat thans bebouwing van terreinen aan den braamweg kan geschieden zonder jr storting in het -<egenf ondsAchter zal er uitdrukkeli j k Aj /y op worden gewezen dat de-braamweg t.g.t. in de Baatbe- j lasting wordt opgenomen. Conform hei voorstel van den voorzitter wordt besloten. fyA pt/j delet op het advies van bouw- en Woningtoezicht dd. 16 -december 193^ nos .35/167 35/174- en 35/1^9 wordt besloten de aanvragen nos.l/13161/1321 en 1/1313 in te willigen. V cJj.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 780