NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN J-.ce.,.ljer 193 o. Tegenwoordig de Heeren - n - B„A.de Bruijn en i. J.uasille, '<'e cdouderü Secretaris -w. a:enouru, Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouders De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. I: ..JL. Afd. II: Afd. IIIi Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 782