2' NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN ~>eceuloer 193 o Tegenwoordig de Heeren vü.^eketdi,. -y J.A.de -ruijn en J4,J .tiasille', '"iethouders. Secretaris «I •^•-^•^'atent'urd'.. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers iJ-V/.. t/m Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. III4 Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 788