P Jr taxis te geiiad ten ^and nd me t ngen om n gemeen ien niet bespre- x als dat zult uen ont- s vele e^King dezen ir len ver en mocht pmanen t noodi. 'za^-e vo. een ca; i geval BESLISSING Afaeeling en No. Aanmerkingen et ooilege neemt vocxlcopig en huidigen gang van za^en t en gebracht en mitsdien net eten in handen te laten van oud alsmede van het oesluit oxden gedaan aan de financieele commissie. net stanapunt in dat in een vexandexing moet wor- opmaken van de betreffendje den notaxis. Van dit ondex- vari B.en aai mededeeling iex, nOX aan den 2 j> Oe— aiisgenoirje.G f' rgevel- o e x c e e 1 legen aa n advi- uaxi 1 oen Qcio uitbxei jonfoxm net advies va.- den directeur van gemeentewerken oxut besloten adressanten te berichten. V egirn pge /el dt'laan leend b.„ •e afd. leuxige .we 'olan- xi aavi- .uaxi 1 üet verzoen van adressant wordt inne.,iilif 0^ iv ca

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 78