7 y* 7 71 y£r. 7u/ft yZj~. Ah. 13 yj.y cellen vo» =en zesde inr ic>i- 1 i e kl o kaal n moeten 'eert, '37*04 te -•co sten ertje. jsee voor ooi ureaute- t eru^ vè cking dsp igezien gegeven o or sub- rdt uk- ort uit sar isseü ie ge- de ge- adrai- )3ó re n van iededee- het .en van are ui'' or het. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Aan den Raad zal morden voorgesteld de wettelijk voor- cJj. geschreven medewerking te verleenen. *1, besloten wordt geen verdere maatregelen te treffen tot invordering van gemeld "bedrag, aangezien de familie se dert 1 October j.1. de volledige verpleeukosten "betaalt' ter ijl daarvoor de delft werd "betaald. 3* TfY' Aan de commissie zal een bedrag strijding van de kosten van por „eschikbaar «orden gesteld. van f.5.-- voor be- ;i, bureaubehoeften enz. ;orren voorgesteld voor de muziekver- een bedrag van f.ljC.-- (3f.5^*~~^ Aan den Raad zal eeniging te Soest en voor die te Soesterberg een 'bedrag van f.ÖS.x f.A1-.--; beschikbaar te stellen als vergoeding voor de even concerten in 1^36 "bij gelegenheid van de viering van de koninginnedagde verlovina van het prinselijk paar en de nationale feestdag ter vierirm aier verlovirg. aoozra de regeling, voorgesteld naar aanleiding van hei aaries van Patientia 'incit Qmnia de goedkeuring heeft 7; I verkregen', zal aan den Raad worden voorgesteld een ge- 1 lijksoortige regeling voor 1937 van toepassing te ver- 7&0J\ klaren. I ^-ennisgenomen. kennisgenomen, doen. Aan den Raad hiervan mededeeling te 3 L 3 7 i I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 790