Afdeeling merKingen iJeae aangelegenheid wordt gezonden naar de commissie als bedoeld in art»197 ^er gemeentenetin overweging :ordt gegeven net advies van den commandant der vrij willige brandweer van noest op te volgen. besloten wordt het hoofd van den keuringsdienst steeds telefonisch ïnededeeling te doen van de aankomst van een zending gehakt in blik, opdat hem wan orden gecontroleerd, uit de voorraad van koetelief oussen resp.5 en 7 stuks door gen, zonder Van een en an hoofd van den de z.o.sten daarvan er zal mededeeling keuringsdienst Conform het advies van den dir.v.gem.werken zal aan de heeren de -duigt van een en ander meaedeeling worden ge daan. 1/ deze voorraad alsdan door Vooits wordt besloten de en .Villeiaars afgekeurde nieuwe bussen te vervan- in rekening te brengen, orden gedaan aan het 3 'H' U r Je gevraagde ontheffingen worden verleend. Jf V httjf'- lihoQ Hei ontwerp-besluit zal den raad eer vaststelling wor- den aangeboden. jn* Het' overgelegde ontwerp schrijven aan Gedeputeerde bta-j p ben ordt goedgekeurd en zal worden doorgezonden. ti'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 792