x9icA. -afv- /Ho. l r m. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen sids- rkz.oe- sns Tan n.1937. ae evens sunver- de op or de an te erken; ord ing van sten rken; Cten Je voorgestelde regeling wordt goedgekeurd, jiJe gevraagde machtiging ordt verleend. 3 te zen- erhou- enten en steur, m. ont- shouden en alen. en aan 3oes- lood- 3 4-7.65! totaal- en reeds scaan, f.5l8.0J, seert digde ies vaij betref-i j 1 aats zijn op de opgaven vsorden vastgesteld, -oedgekeurd ordt na bekomen machtiging van den iuiste^ f dat op den steun van G.C.A.van Zeeland door den gen. 5 ontvanger wekelijks f.4.-- wordt ingehouden voor de huur riê uitbetaald. - en deze f.4.-- aan uen vader :oruc -*an den Raad. zal veerden voor0esteld alsnog een cre^ie„ [f Jfj van d.510.0-' toe te staan. •4e benoodigde gelden ad f.3^5*^.0 r,orden beschikbaar gesteld \9 ,v 1.'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 796