Afzender of voorsteller num mer Korte inhoud 1639 jatelt voor geen ventvergunningen af te geven nadat de venter een bewijs heeft overgelegddat hij niet wordt gesteund jin zijn eigen woonplaats, 'ordt hij el gesteund dan ware hiervan kennis te ge lven aan het orgaan dier woonplaats, -dit zoude door de politie dienen te gebeuren. Indien een inwoner van ~>oest zich meldt Voor een bewijs dat hij niet wordt ge- jsteun en hij vil in een andere gemeente gaan venten, dan ware dit bewijs af te geven, voor een korden tijdsduur.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 799