num- Afzender of voorsteller Datum mer 1 55 156 157 158 1 59 1 60 161 Directeur Gemeen te v/erken B.J.Babius Oces- terbergscaestraat 105 noest Commandant /rijwij.- lige Brandweer. Centraal verificaj- tiebureau Centraal verificat tiebureau <aarnernend direc-i teur-ger.eraal van de volksgezondheid Gehot; rus te illinger Korte inhoud jadvis .-ert -n net Departement van Defen sie toestemming re vragen tor net plaats isen van twee banken op rijksterrein te genover net vliegkamp haast tiet militair tehuis ooom per Cf [verzoent verplaatsing van een [staande oer den ingang van net perceel Bartolottllaan 1b. je Directeur van Gemeentewerken advi seert aar. het verzoen tegemoet te komerg mits belanghebbende de hieruit vocrtvloéi lende kosten ad ,'.2,50 betaalt. endt overzicht van de plaats genad neb- [bende branden in 1958* zendt rapport betreffende de opname Van kas en boeken van de .Bouwvereenigiti? üonfor wordt hdrest boem r koster stort 'ot.Josepn" te Go iendt rappet betreffende de kasopname en controle van ue administratie van het gasbedrijf in net Ie kwartaal 19j>o. .eelt mede dat hij de uitkomsten van het onderzoen ter beantwoording der vraag of het wenschelijk is ae huren dejr woningwetwoningen verder te verlagen, gaarne spoedig tegemoet ziet. in afwacii ting d arvan keurt nij goed dat voors hands de tegenwoordige huren ongewij zigd blijven. jma .kt bezwaar tegen de ontworpen bsbou- jvvings eis enen in het uitbreidingsplan jvccr zijn terrein aan den Dunt weg. I/cc ts wordt ver. oent het betreffende wer.ni: ii O S 10 buitej zal v terst, motiv wenn an ii het z b e t r e d e 11 s van mogen ontvain et Be directeur van 6 te dezer zake advies van 56 Januari 1^56, uitbreidir lan te gemeentewerken breig uit 010 -O .29/ I t sciir i j ren f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 79