ESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen l af te i heeft :esteund hij v;el te ge- ts. ~<i gebeuren;, h meldt at ge- ene ent e af o.e het college besluit aan den Burgemeester een zenden in den zin als hiernevensstaande be te. Jaarbij zal ver ander te nillen schrijven, aoeld. socht v;orden zorgdragen. voor naleving van een en

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 800