NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 24..^e.c.dmb.er... 193 6. Tegenwoordig de Heeren ceth, -ruijn ,e,r. e.tiio.ud.er.3. Secretaris J - ..-3a Afwezig Burgemeester, Accoord De Wethouders Bevat volgnummers .46. .4 v. t m lc.44 Uitgevoerd Afd. Ir7 Afd. IIAfd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 802