NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2.9 .December 193 6. Tegenwoordig de Heeren krG-.Deketii, Burgemeester B.A.de Brui jn en ii. J Gasille WetJaouders Secretaris J GrA.üatenburg.. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, 7* Bevat volgnummers 164^ t/m 17 Uitgevoerd Afd. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 806