1 650 Presidente v/d RK.Mi s s i enaakr ing te Soest 1651 1652 Afd.financiën Commissie Openbare werken 1 653 iJ.J.Meurs, techn. ambtr.le kl.G.W. te Soest 1654 Voorzitter 1655 1 656 i/eth. SocZaken foor zitter verzoekt vrijstelling heidsbelasting voor e< neeluitvoering op 10 en en 't Parochiehuis "St Soestdijk. doel wordt saldo komt van vermakelijk er te geven too- üitsluitend beoogd, ben ten bate der 11 Januari '37 .uudgardis" te een liefdadig eventueel Missie bati? deelt mede, dat de arbeidsovereenkomst aangegaan met,den technisch ambtenaar 3e klasse bij gem werken li. Cïillemans op 31 .December 1936 ten einde loopt. De commissie Openbare WerKen orengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd .22 -Decj .1 deelt mede dat zij zich kan vereenigen met het standpunt van haar voorzitter iom nog dit jaar ever te gaan tot den aankoop van materiaal, als klinkers e.d. voor verbetering van de naanstraat, ten einde dit jaar met de uitvoering der verbeteringen een aanvang te nemen. verklaring 'legt over de bij schrijven van B.en 1936, de afd.no.1064. als gewenscht dd.24 December deelt mede dat de fin.commissie advi seert aan T.Beuzelconcierge-bodeop zijn verzoek tot toekenning van een ver-1 goeding voor het schoonhouden van de kantoren van den gemorxtvanger in tegen-1 stelling met net desb .voorste 1 van het college, tegemoet te Komen door nem vanaf 1 Jan.1956 een vergoeding toe te kennen van 1-50 p.w. in welk bedrag de levering van schoonmaakartikelen is begrepen. rapporteert dat de gebr.Spelt het ver zoek doen vrijgesteld te worden van de achterstallige bijdragen in de mesten vS| verpleging van hun vader in een Krank zinnigeninrichting op ^rond dat zij de begrafeniskosten van hun inmiddels over leden vader zullen betalen. Voor deze begrafeniskosten is slechts een bedrag van 60.= uit een fonds beschikbaar* stelt voor een Kasgeldleening aan gaan met de Bed.Middenstandsbank 1 Ai'idam ^er 2 Jan. 1937 groot ivoor franco een - prd tegen een te te 25.000»= rente van 1 o

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 809