K 9/ V J.r V hiik BESLISSING Afdeelina A Aanmerkingen en No. in Jef'en- rein te- militair oom P e i c e e x ad vi- te nomen voert vloei bonform net adviei wordt besloten toestemming van den directea van via-e: gemeentewerken f/ladf V sm! enad neb- adressant mede te deeien dat tot verplaatsing van uen boem zal wurüen overgedaan indien ue daaraan ver bonden kosten ad j 2, do vooraf in ae gemeentekas worden ge- st or t name van reeniginfe kennisgenomen V V (t\ Besloten -wordt de woningbouwvereeniging te wijzen op de buitengewoon vele en groote huurachterstanden, baaroij zal verzociit worden van de aangroeiing van den huurach- O terstand van iederen afzonderlijken huurder een nadere Aj feotiveering tevvexsirekken. ru4-/oj sopnarae e van al 19po - sn van M l der nuren der rlagen, .n afL.aoü voors- ii e.vi.i- ih bebou- J 3 p 1 a n weg. effende lan te i nenni momen van het schrijven wo at Kennisgenome. net zal in handen gesteld worden van de raadscommissie t^cumT, rnheden. betreffende onderzoen wor.ingbouwaange 1 egen /H-o. '31 i' ponform het advies van den directeur van gemeentewerken pvórdt besloten auressant te bericntpn 'L 5d/i. n brei gt Cu x i j V Q Li it plciiltT t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 80