JU r jh! iil\ /Tl'.vt/Z BESLISSING Aideeiing en No. Aanmerkingen )e gevraagde vrijstelling wordt verleend 0c/. f M/fi/ toesloten wordt Jkomst voor het „omst zal de het een maand mogelijk is met k.C.Tillemans een arbeidsovereen- jaar 19p7 aan te gaan. In deze overe bepaling worden opgenomen dat opzegging en- /$U. Yfi 10 ;e wethouder van openbare werken wordt gemachtigd het Ibenoodigde materiaal aan te koopen. ilet de ingezonden verklaring wordt genoegen genomen. z-...- r_ Wa eenige bespreking meent het college zich tegen dit (advies niet te moeten verzetten. 7 pp hst verzoek wordt afwijzend beschiet.üp voorstel [echter van den weth.v .3Z .wordt alsnog besloten de bij-^ '-rage in de verplegingskosten verschuldigd door I. Spelt jte Baarnmet terugwerken kracht, terug te brengen van v 3*50 op 2.50 p.w. overeenkomstig liet voorstel van den voorzitter wordt Ibeslot en.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 810