fll Volg- num- j Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1 62 16^ 164 Gfemeent s-se ere ta xi s -directeur var g; meentewerken. jbiedt ter behandeling aan een rapport betreffende het verleenen van bijdrager tin de kosten van bestrijding der t.b.c. (dit rapport bevat norme waarnaar sub sidie zal worden verleend;. deelt mede dat de bewoonstertevens huurster, van perceel Vosseveldlaan 1cja de. buitenmuren geheel heeft doen beplei teren met een grijze cementspecie Geadviseerd wordt of den berzoe^en net andere fiubbele woonhuis ook iren; of den eigenaar te zenden. eigenaar 0edeelte te van het te doen bepleiste- een aanschrijving )irecteur van ge- meer: t ew erken biedt ter Dm bouwvergunning behandeling aan een verzoen dige teekeningen vergezeld van de en adviezen. no'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 81