NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 7 februari193 .6 Tegenwoordig de Heeren Mr G.«D.e.ketJa., Bargemeestex •u.A.de araijn en Ad ü-asille «.etJaauders-. Secretaris Afwezig De Burgemeester, Accoord ue Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers -Lbb Uitgevoerd Afd. IAfd. II t/mLZ9 Afd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 84