Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 167 177 178 179 G-emeent es eer et ar is; •u.van den assen- burg,klerk bij ds gemeentepolitie Voorzitter van hei ambtenarengerecht te 1 s-Gravenhage ■erkloozen Jtrijdl Comité .Soest Verzoent te mogen vernemen of ae bij schrijven van yi Januari l9pó door Lr. ju. .t-.de Vink gevraagde inlichtingen, kur- hen .vorden verstrekt. verzoekt zijn positie te verbeteren doe; toekenning eener saiarisverhooging. zendt toe een afschrift van een ingeko men klaagschrift van W .k.h.Buscli te uoest betreffende tiet besluit van n.en necember 19pb en noodigt uit n, bedoeld in art.72 der amb- tenarenwet ïiffie van zijn college ddy 1S29 te willen inzenden ter verzoekt 2/van het liekenfondsbearag van alle werkloozen, die in een zieken fonds zijte vergoeden; voor alle armenzorgeis die productief .verk ver richten, contractloon te betalen en contractloon te doen uitbetalen aan de schrijvers van Laatsch.hulpbetoon

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 89