M NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN II Februari 193 Tegenwoordig de Heeren J.--i.de üruijn en lu J. üasille Vetiiouuers Secretaris dG .A, Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers ...1.7.9- t/mH' Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 92