\v>,3 /O Ij BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen mg m thouder ld dat te ver- egaanleti an de Al s voor gelegd ad"b e- naarom n het nfonds Jheden ,e hela., •t .--'op- Ver if i - de weg koster lijn ge dingen Luit) «Li I ege ns dan ge- aen ver- iule0 niet jbrengst I aoogd me ijl es oo heil Iragen. thans he mn te vangsten gen af- Luit de bala e^ aanv;e et meer d hebben jn echt- de ge- e kosten opera uien van l politie r^rleenen ie sloten aardt met de wenschen van uen Verificateur rekening te houden hij de uitwerking van het plan tot 5.anleg van ae mt»Koppenlaan» n verga .erm, te gaan en kan geen vrijheid vinurn op het v-rzoe. besluit af-ijzend daarop te beschikken. toe s temming -if, ordt gc ds veel van >nd m oners dut voor net ordt gevraag lÜt _L 0 3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 94