BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen .Besloten wordt op en het besluit dd t e ha ndhaven. het verzoek afwijzend te beschik .7 dezer (zie dossier steunrege en in Aan den laad voorstellen het besluit van 29 «Januari j .1. 3 in te trekken en een crediet te veriaenen van f.726.-- of het crediet met f.130.-- te veriioo^ea. .ian den Mtniw- fó/S ter te verzoeken een bedrag van f.796.60 beschikbaar t_ stellen, onder toezending van het nieuwe raadsbesluit en diverse verklaringen. Besloten wordt 00 het verzoek afwijzend te beschikken. Conform het advies van den hir.v.gem.werken wor wijzend op het verzoek beschikt. Besloten mordt J. ./.de -dijk aan te schrijven binnen 3 J*" «bff* dagen de dam te verwijderen. y Conform het advies van den hir.v.deu.vieeken worut be sloten _.e eigenares der woning iievr.de 'cd.Doeoburg- -ilblas te Utrecht aan te schrijven de be soning van de bovenverdieping te staken. nnis:enomen. •K. ii/r Besloten or plan bij het t -en -Jir.v.e-^m. erken te verzoeken het Co l~.,e te willen inzenden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 96