NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 14 Voru .ri 193 r egenwoordig de Heeren seth.» Burge: =j.--.dfe Jruijri en -1. J.üasille ;ethüuder&. Secretaris -1 - Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 4 t/m~.±2. Uitgevoerd Afd. I: 4^ Afd. I!Afd. ili Afd. IV: a

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 98