Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud II Dix'Ie;,., serzen Cëntr."bureau voor! verificatie en fi nancieels adviezen dcr Ver.van led. i gemeenten Sir.Gem. merken Secr.v/h Comité tot verstrekking eencr kerstgave aan behoeftige 3' bergers van allé gezlndten.p/a H* Koreneef ,Rademakeap- str .6b ,3'berg Ebijman ,Banni ng- str.4G, Soest bericht omtrent een mogelijke onderver- I huring van grond door 1.-riek en van Leuveren. - och door Letzukat, noch door llaassen zou aan Kriek en v.Leuveren voo; het gebruik,van den grond eenige ver goed in; ijti gegeven. b zendt rapport van de controle nistratie van openbare verken 4e k art al 1935» de: ov admi- ;r het verzoekt de meening van het college te mogen vernemen inverband met den door J.v.d.broek voorgenomen bouw op perceel sectie D nu.1934 gel.gelegen aan weg no.15^ verzoekt vrijstelling van verraazelijk- hiedsbelasting voor een te houden i'/elda- i di^heidsavond op ..-aandag 17 februari 1 4 in Hotel "Huis ten ïalve". He opbrengst zal gorden gebruikt tot het verstrekken v .n soee .kolen .an behoef tige gezinnen. verzoektontheffing van het bepaalde in artikel 13 der bouwverordening t/b van een aano< av: aan zijn woonhuis tot op et- af stand van 1.20 M uit.de achtererfaf scheiding. de dir.v.gem.werken adviseer: bij schrijven van IC Jan. 193^» no.2/1» de gevraagde ontheffing te verleenen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 99