Ie Com- g van lijk de ver meent e- ng fi- oor het voerin- .t de ver een idrag zij .te. De i kosten ing zelve in som- iten b .ering »k deze bestre- xmers- ihad met )ij Zie- i inzake ïie van )or werk- >lle pre- i aange houden ran So- 3 circu- 1386 afd de om- loktoren 10 ad en, Zieken- 1 deze te stel- 1 goed- r parti- len ver- 1 staat Afdeeling BESLISSING nmerKingen Pa onderling overleg wordt besloten aan den Raad voor ct^Lr ■te stellen een uitgave van maximum ƒ.1200,= te waarbor- »en- Conform het voorstel van den Wethouder wordt besloten. 'V Li

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 100