NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 9 februari 193 7 Tegenwoordig de Heeren h. J.uasille loco-burgemeester jJ.A.de Sruijn, wethouder. Secretaris J u.A.batenburg. Afwezig iflr. 1.1'eiceth, burgemeester. Accoord De Burgemeester, e Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers ^75 t/m 166 Uitgevoerd Afd. I: Afd. II Afd. III0/ Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 102