num- Afzender of voorsteller Korte inhouc mer I76 177 le Afdeeling i-iin v S oc ^aken te r s-^ravenhage j.H.L.van -bael te r s-üravenhage 178 Accountantskantoor j-ö.ü.'i'ai, den Haag:} I79 IxJir.Gem.werken 180 Oemeentesecretarie legt over de ontvangen antwoorden op het schrijven van ^,en dd.31 -^ecember 193Ó, inzake verhooging van recognitie, wenscht het oordeel van het college te vernemen over de vraag of het niet betei ware de gemeente Soest, thans tot het district hilversum behoorend in te dee- len bij het district Amersfoort, zulks in verband met een voorgenomen wijziging in de indeeling van het Aijk in distrio. ten der arbeidsbemiddeling. deelt mede, dat hij momenteel belang rijke bedragen ter belegging op onder- handsche schuldbekentenis beschikbaar heeft. verzoekt te bevorderen, dat voortaan door den gemeente-ontvang er verklaringen worden afgegeven, waaruit blijkt, welk bedrag door Jk.Smidt in een bepaalde periode aan vermakelijkheidsbelasting jis betaald Se gemeente-ontvanger zou tegen deze af gifte bezwaren van administratieven aart hebben. zendt een 9-tal declaraties in terzake door hem ten behoeve der gemeente bij voorschot gedane betalingen tot een be drag van f.43»93* deelt mede dat door hem bij diverse le veranciers prijsopgave is gevraagd voor de leverantie van cyclostyle papier. Gê' bleken is dat het papier van de Vereent' ging van Ked.Gemeenten aan alle door de secretarie gestelde eischen voldoet en dat de prijs, gezien vanuit een oogpunt van kwaliteit, in vergelijking tot an dere offertes, verreweg de laagste is. Voorts 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 103