BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen het col. indt me- meer in rharden het col< dat hel e ver ing sa- plan, van de e. voor tingen waar eej ekt o.a, le is e werkei geraanc eth.v. ing is n en dar voegen grootiné th.v. en heer erken oe wordt g heden- n wet- ns vóór rzoek de noo- üelet op het advies van Bouw- en '«oningtoezicht dd»9 iJ'ehr.1937 no.35/186 wordt "besloten de aanvrage no.1/1331 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 108