NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 12 februari 193 7. Tegenwoordig de Heeren Mr.G-.Jelceth, Burgemeester D.A.de Bruyn en H.J.Gasille, Wethouders Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouders, De Secretaris, 187 t/m Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 110