//U*>rse> BESLISSING kennisgenomen. Afdeeling en No. Aanmerkingen Kennisgenomen. Conform de voorstellen van den Voorzitter wordt beslo- ten t I Besloten wordt deze bespreking te beëindigen en den i-pL heer Loetelief de gelegenheid te geven zich omtrent deze zaak met den Hoofdinspecteur der Volksgezondheid in verbinding te stellen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 116