BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen l van de mde ta- lelang ;n het >te o£- taxne de lens den te mo- iteux .lege op schrijven »ni, klaar- n den :adas- -5in- in het i ovex te voe- ■•n Baad aange- izake het iet voor n werk- .ng op ilks in Lt tex i het lestdhk. i vexisoe- van ae Conform het advies van den dixecteux van gemeentewex- t/ ken zal Hogeboom van een en andex mededeeling worden gedaan Besloten wordt aan deze motie geen uitvoering te geven O aangezien een en ander in strijd zou zijn met de desbe- treffende ministerieels regelingen, ^an den Raad zal hiervan mededeeling worden gedaan. Celet op het advies van Bouw-r en «oningtoezicnt nos. 35/1 en 35/13, wordt besloten de aanvragen nos.1/1332 en 2/39b in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 118