m l NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 16 -februari 193 7 Tegenwoordig de Heeren K.J.Gr&silla, burgemeester, l.b. b.A.de bruljn en xi.J.easilleWethouders. Secretaris J batenburg. Afwezig --rG.DekethBurgemeester, Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers 288 Uitgevoerd Afd. IAfd. II De' Burgemeester, De Secretaris, t/m 233 Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 120