35/6* Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud incassobank -'.V te --mus ter dam K.van Oostenbruggej, -olenstr. i.2.49, te -joest 210 Afd.financiën sest.v/d Ver.tot bestrij.der t.b.c, te Soest .^eggelaar,2e ''eteringpad 4a, Soest Sest.v/d Ver.tot bestr.der t.b.c. te Soest 214 ~>irvem.werken vestigt de aandacht op de werkwijze van haar instelling op assurantie-gebied. verzoekt te bevorderen dat bij zijn per. ceel een zinkput wordt aangebracht voor afvoer van hemel- en afvalwater. Se dir, v.gem.werden brengt terzake gunstig ad vies uit bij rapport dd.10 februari 193; I no.11/2. biedt ter vaststelling aan een bereke ning der onderhoudskosten van den ver bindingsweg Soest-Soesterberg over het jaar 1936 ter verkrijging van het subsi. die der provincie in deze kosten. vraagt een bijdrage in de kosten van ve: pleging van! iri.int.ie ^oersma over een tijdvak van f rand. f.208.9'' Sjeter Saane over een tijdvak van 32 dagen f. 62.8^ Oornelis xh.llazendonk over een tijdvak van 6 mndf.449*9l i'-e.i.v.d. Soaa-Hietkamo over een tijdva, v.6 mndf.449*9' '«illv Piersma over een tijdvak van 31 dagen f. 49*21 oj-i sbertha .A.^eint.ies over een tijdva v.6 mndf.540.4' bericht omtrent afbraak van een woonhui staande op perceel sectie O no.82» gel®' gen aan het 2e «eteringpad, en verzoekt zich het recht te mogen voorbehouden op de perceelen sectie 0 no.82-83-84 en 35 t.g.t. te bouwen. Se dir .v.gem.werken brengt omtrent een en ander rapport uit bij schrijven van is februari 1937» n0' vraagt een bijdrage in de kosten van verpleging van! illv xdersna over een tijdvak van 3 dagen i.29-30 en 31 Sec.'3°) zijnde f.47i I^Se afd.^oest draagt f.o.10 p.d. bij -ue prov.afd. O.56 p.d. bij» bericht omtrent een ruiling van grond aan de Poesterbergschestraat met a.H. van brummelen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 121