num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 222 223 224 225 Afd.financiën ter secretarie Afd.financiën ter secretarie Afd.financiën ter secretarie Afd.financiën ter secretarie 226 Afd.financiën ter secretarie 227 led.handel Ay li.V, kantoor Ooest gelijktijdig aan de bouwers kleine aan wijzingen tot verbetering der teeke- ningen worden gegeven. herinnert b.en ft. aan de in het antwoor; op het afdeelingsverslag begrooting 1937 gedane toezegging een voorstel bij den gemeenteraad in te dienen tot open bare verpachting van de jacht op de ge- meent ebezit tingen. herinnert i.en aan de in het antwoorl op het afdeelingsverslag begrooting 1937 gedane toezegging de aan de her stelling van de pomp in de Kerkebuurt verbonden kosten door den dienst van gem.werken te laten begrooten en den raad terzake nader te adviseeren. herinnert i.en Aaan de in het antwoor; op het afdeelingsverslag begrooting 1937 gedane toezegging bij de P.U.jü.h. nog eens krachtig, desgewenscht in samenwerking met andere gemeentebestu ren, aan te dringen op invoering van het z.g. vastrechttarief voor openbare gebouwen als het raadhuis. herinnert b.en aan de in het antwoor! op het afdeelingsverslag begrooting 1937 gedane toezegging om in 1937 een nader voorstel aan den gemeenteraad te doen terzake verbetering van den '-roote I-elmweg en de Aemstraat, waarvoor een bedrag van f.7000.is geraamd. herinnert aan het door -d.en K in het antwoord op het afdeelingsverslag be grooting 1937 medegedeelde dat het in de bedoeling ligt spoedig maatregelen te treffen ter voorziening in de vaca ture van gemeentevroedvrouw. zendt een prospectus waaruit o.m.blijft dat per 19 iiaart 1937 aflosbaar zijn ge steld de 4;i obligatiën ten laste der gemeente ^otterdam der leeningen 1925» 1926^1 en 1926 il. Houders dezer obli gatiën kunnen met recht van voorkeur inschrijven op de 3)2 leening 1937 tot den koers van 98^2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 125