Volg Afzender ol voorsteller num mer ■^atum ■norte inhoud 233 -^ir.deiu. werken biedt ter behandeling aan eenige verzoeken ora bouwver gunning, vergezeld van de noodige teekeningen en ad viezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 129