3 Hu /Ho. W*0 I? BESLISSING Aïdeeling Aanmerkingen en No. iel et op het advies van Bouw- en oningtoezicht ad.8 anuari 1937 nos.35/2, 35/130 en 35/170 .ordt besloten e aanvragen nos. 1/1333» 1/1326 en 1/13^5 in te willigen. machtiging wordt verleend. lius vora» besloten. aii Maatschappelijk Hulpbetoon zal een dergelijk verzoek orden gedaan. Voor de uitvoering van een en ander zal V ethouder de Bruijn zich oela sten. an de verklaring .orat kennisgenomen, -egen ae uitrei- ing van een getuigschrift bestaat geen 'bezwaar. 1 an de verklaring -..ordt kennisgenomen. t l/fs~ |e ontworpen bebouwing Kan niet de goedkeuring der ver- adering wegdragen. V H

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 12