BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen .vielet op het advies van Bouw- en '«'oningtoezicht dd. ft 16 februari 1937 nos.35/21 en 35/ 24 wordt besloten de aanvragen nos.1/1345 en I/I348 in te willigen. S

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 130