NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 19 februari 193 7. Tegenwoordig de Heeren H.T.u-asilleburgemeester.-«"b. b.A.de Bruijn en H.J.uasille •■ethouders. Secretaris 0.G.A.Batenburg. Afwezig -r.Or.Deketh, Burgemeester. Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 234 t/m 25O Uitgevoerd Afd. I: B Afd. II Afd. III7 Afd. IV /j!

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 132