Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 27 Yooyzitter stelt aan de orde van "behandeling het rapport der raadsleden J.3tro"band, ~.C, -hijssen en J.van de Ven betreffende het onderzoek der gemeenterekening dienst 1935*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 13