'i NOTULEN ■t' BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 23 februari 193 7 Tegenwoordig de Heeren i3-. b. j-asillewnd»burgemeester -b.A.de bruijn, wethouder. Secretaris b. b.A. batenburg.. Afwezig -ru.-Jeketiiburgemeester. Accoord De Wethouders, Dc irgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 2 t/m =63 Uitgevoerd Afd. I/py Afd. Afd. Afd. IV Ij'.,*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 140