W*/r. V V BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Luit van ce het ran de igswet een baza; ïtheff injl l 22 Aaarl i van rfende ds met die resto 03 rangen ee; l, genuci- M2 a en plaat- den tui: iat 24 vï ecteur va: rzoek ran 1 en gevraagde ontheffing wordt verleend, Ou P V H ()Hi. kennisgenomen, 0-. V/^2> Adressanten zal worden medegedeeld dat het college oe- aM- rein is aan hen, behoudens goedkeuring van gedeputeerde staten, het perceel grond te verkoopen voor f .2.5° P.--2. I desiouen wordt aan van -oijk toestemming te verleenen het «j reclame fotokastje aan te brengen tegen den gevel van perceel ^urg.orothestraat 24. V ien over ikeli jk- en uitvoe sjeskoor ebruari zal ge geven, ten bate e der oodlijder, ierhcud. Beetzlaa* jaarvers* 1936. -et verslag zal den haad ter kennisneming worden aange- l/ <J(J boden. v ^©■gevraagde vrijstelling wordt verleend. !'an. ien bir.v.geia.werken wordt opgedragen de betreffende 1/ ^®^*zaamheden verwerken in zijn t.z.t. in te dienen 1 o eAp begrooting voor I93Ö. -hans zal mitsdien aan een ~n anaer geen uitvoering worden gegeven. j' *L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 142