BESLISSING Afdeeling en No. Aa nmerkingen tiet col. r hem oj n sche-" plua o S g van at in paleis ng van met de den ver' n uitge' me t eei ik. —et voor uiten- et wordi ine V50- tgeen te en ds oet niel rticu- naar dot van de ier ng in t beslo- steller Inten- angezier n goede gehaat die noq kunnen r be nde- de Aurg wezen d^ geble- g geen t ont- er toe begonnerl blijkt het in- len van rgoedinj 2 A vai I ^csl?*en den dir.v.gem.verken op te dragen maat- I vöfe treffen opdat nog deze week met de werkzaam-t netien ican worden aangevangen. van de terzake in de vergadering van 8 i 4^ n/f s.1,jr genomen beslissing wordt thans besloten v-'-Jkman een vergoeding toe te kennen van 2 van. geinde bedrag zijnde f,62.90.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 146