BESLISSING esloten vnordt het aanbod van de h.V.hristar te acceo- teeren en mitsdien voor de geleverde asphalt emulsie', aarvan gebleken is dat 2ij niet voldoende resultaten bpleverde, een cedrag van I/3 van f.783,15 is f.261. <->5 e doen uitbetalen. 'Voorts wordt besloten het betref- enue schrijven aan den dirv.gem.werken ^ericht weder an aezen ter nand te stellen, -'veneens zal zulks ge schieden met het schrijven gericht aan den wethouder wan openbare "ierken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 148