NOTULEN it l BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 26 februari 1937 des voormiddags Tegenwoordig de Heeren H. J.Gasille, loco-burgemeester. b.A.de bruijn, wethouder. Secretaris J.Gr.A,Batenburg.,... Afwezig br.G.ueketh, burgemeester. l'f" Accoord De Wethouders, DekBurgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 269 t/m28.9. Uitgevoerd Afd. I: Afd. II Afd. IIIU Afd. IV tTk

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 150