Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 287 Voorzitter stelt aan de orde van behandeling de op te ma ken aanbeveling' voor de verkiezing van leden van het bestuur der stichting tot beheer van het boester natuurbad, voor zoover deze leden op lt kaart a. s. aftreden. 288 le Afdeeling vraagt te mogen vernemen of bij den dir.van gem.werken aangedrongen moet worden op spoedige inzending van het bestek tot verbetering van de speelplaatsen van de H.K.Jongensschool en R.K. U.L.0school 289 Di r8 euiwe rken "biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvei gunning, vergezeld van de noodige teekeningen ei adviezen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 153