NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 26 Februari 193 7 des namiddags Tegenwoordig de Heeren H.J.G-asille, loco-burgemeester, D.A.de Bruijn, wethouder. Secretaris J.Batenburg. Afwezig nr.ü.JJeketh, Burgemeester. De^ Burgemeester, Bevat volgnummers 29c t/m 2.9.5 Accoord De Wethouders, Afd. IV De Secretaris, Uitgevoerd Afd. I: Afd. II:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 156