l/"4vr BESLISSING Afdeeling en No. Aa nmerking.en iet daartoe noodige voorstel zal aan den daad worden gedaan. V 4UI«H i.a bespreking van dit werkobject mede in verband met de gemeente- i A/- begrooting wordt besloten a/d minister van sociale daken door rtusschenkomst van den Rijksinspecteur te verzoeken de gebruike lijke rijkssubsidie te willen verleenen. Du gevraagde machtiging wordt verleend. Het uit den verkoop ver kregen bedrag moet in de gemeentekas worden gestort, De gevraagde inlichtingen zullen overeenkomstig het advies van j V aA^ den dir.v.gem.werken vrorden verstrekt. y j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 158